Cộng đồng Việt

Chào mừng bạn

Kính Thưa Quí Ông Bà và Anh chi em trong Cộng Đoàn Thánh Tâm Chúa Giêsu, thuộc Gíáo xứ Thánh Thomas Aquinas.

   Trước hết tôi xin gửi lời chào thăm hỏi đến  Ban Chấp Hành, Quí Đoàn Thể, Qúi Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Lễ Sinh, Đoàn TNTT Fatima…. Cùng toàn thể qui ông bà và anh chị em. Hy vọng qúi ông bà, anh chị em và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ Maria, nhất là trong những ngày thật khó khăn và nguy  hiểm của Bệnh Dịch Covid-19 này.
     Trong nhũng này,  tội không có dâng Thánh Lễ trực tuyến cho Quí Ông Bà và và anh chi em, vì nhiều lý do , nhất là về vấn đề kỹ thuât, nhưng tôi  với kinh nguyện , tôi dâng Thánh Lẽ  hằng ngày và Nhật cách riêng một mình, cùng với những giờ Kinh Phụng Vụ  để cầu nguyện cho qúi ông bà , mọi gia đình trong Cộng Đoàn  và toàn thế giới , Tôi biết Quí ông bà và anh chị em mỗi ngày đã tham dư các Thánh Lễ trưc tuyến trên những trang mạng ở trên đất Mỹ này cũng như khắp nơi, ngay cả ở Việtnam rất sốt sắng tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa cũng như qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh cất đi Bệnh Dịch nguy hiểm này  cho chúng ta và Toàn thế giới.
     Hôm nay tôi viết những lời thăm hỏi và báo cho Quí ông bà và anh chị em là  Giáo xứ Thánh Thomas Aquinas của chúng ta đã có trang Wedsite để liên lạc và thông tin trong Gíao xứ và Cộnng Đoàn . Quí ông bà và Anh chị em có thể vào Wedsite để tham khảo và biết những tin tức của Gíao xứ cũng như Cộng Đoàn của chúng ta. Quí Ông Bà và anh chị em  cần đưa tin tức gi xin cho tôi  hoặc Hội Đồng Giáo Xứ được biết.  Website của Giáo xứ là www.staquinas.com.
        Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh luôn gìn giữ Quí ông bà và anh chi em  khỏi cơn Bệnh Dịch này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau  để rồi chúng ta mau được đến với nhau trong những thánh lễ của Cộng đoàn và mọi sinh hoạt.

          Trong Chúa Giêsu Kito,
           Linh Mục Đominic Trần Minh Đức
          Quản Nhiệm Cộng Đoàn

Tin tiếng việt